Congres 2019

OBIECTIV

Ridicarea nivelului profesional al medicilor stomatologi, prin diversitatea subiectelor abordate de lectorii invitații și prin
workshop-urile organizate.

CREDITARE

Congresul va fi creditat cu 24 de puncte de Educație Medicală Continuă de către Colegiul Medicilor Stomatologi din România.

TEMA CONGRESULUI

STOMATOLOGIA 3D – tema abordează standardul actual în stomatologie, tendința fiind una de digitalizarea tratamentelor. 

DESPRE SOCIETATEA ROMÂNĂ DE STOMATOLOGIE

Prima asociatie a medicilor stomatologi din Romania intitulata “Asociatia generala a doctorilor in medicina stomatologi din Tara” este infiintata la Cluj prin Actul Constitutiv din 17 septembrie 1923.

Scopul principal al asociatiei era “de a dezvolta sentimental de colegialitate si demnitate intre medicii stomatologi si a contribui la progresul specialitatii; de a apara interesele profesionale si materiale ale membrilor sai”.

Incepand cu anii 60 se inregistreaza societatea ca membru regular al Federatiei Dentare Internationale (FDI). FDI onoreaza activitatea depusa de medicii stomatologi din Romania si stabileste pentru anul 1970 ca loc de desfasurare al congresului mondial anual orasul Bucuresti, capitala Romaniei.

 La Congresul mondial anual al FDI de la Singapore din 1990 si mai apoi la Congresul ERO de la Barcelona se certifica reintegrarea SRS in cadrul ERO/FDI.

   SRS organizeaza congrese anuale adresate atat mediului academic cat mai ales medicilor stomatologi din teritoriu.

Comitet Organizare


Președinte:  Prof univ dr Paula Perlea
Președinte Onorific: Prof. Univ. Dr. Emilian Hutu

Lectori

Congresul nostru capătă valoare și prestigiu prin ei – doctori, profesori, clinicieni sau oameni de știință – invitați pentru a împărtăși din experiențele și cunoștințele lor. Îi felicităm și le mulțumim pentru prezență!

Prof. Dr. Meric Karapinar­‐Kazandag

Profesor de Endodonție Prodecan în cadrul Facultății de Medicină Dentară, Universitatea Yeditepe,
din Istanbul, Turcia

“3D APPLICATIONS and ARTIFICAL INTELLIGENCE IN ENDODONTICS”

Prof. Dr. Domenico Ciavarella

Profesor de Ortodonție, Ocluzie și Postură în cadrul Facultății de Medicină Dentară din Foggia, Italia

Prof. univ. dr. Constantin Vârlan

Profesor Odontoterapie Restauratoare în cadrul Facultății de Medicină Dentară, UMF “Carol Davila”, București

Prof. univ. dr. Paula Perlea

Profesor Endodonție în cadrul Facultății de Medicină Dentară, UMF “Carol Davila”, București

Prof. univ. dr. Ioan Sîrbu

Profesor Terapie Implanto-protetică în cadrul Facultății de Medicină Dentară, UMF “Carol Davila”, București

Implantologia digitalizată 

Dr. David Gestakovski

Medic dentist cu bogată cazuistică și experiență în Estetica Dentară, din Zagreb, Croația

MODIFICATIONS IN PROTOCOL OF THE INJECTABLE RESIN COMPOSITE TECHNIQUE

Dr. Anca Vereanu

Medic Dentist, practică privată, cu bogată experiență și cazuistică în Implantologia Orală

Prof. univ. dr. Marian Constantinescu

RC si DVO: de la imuabil la realitatea clinica masurabila

Dr. Alecsandru Ionescu

Practică privată, Specializare în Implantologie Orala și Radioimagistică Dentară și Dento-Facială

Șef Lucrări Dr. Anca Nicoleta Temelcea

Universitatea de Medicină și Farmacie “Carol Davila”, București

Specializare: Ortodonție

Acad. Andrei Iliescu

Membru al Academiei Române de Științe Medical
Profesor universitar Emerit în cadrul catedrei de Endodonție, UMF “Carol Davila”

Dr. Dragoș Smărăndescu

Asistent universitar în cadrul UMF “Carol Davila”, București

Bogată experiență și cazuistică în Stomatologia digitalizată și Digital Smile Design

Fluxul tehnologic digital și relația cu stomatologia clasică

Dr. Laurențiu Florica

Lector în Implantologie Orală
Bredent România

Încărcarea imediată – baze științifice și aplicabilitate practică

Conf. univ. dr. Marina Imre

Conferențiar în cadrul catedrei de Protezare Totală și Prodecan – Facultatea de Medicină Dentară, UMF “Carol Davila”, București

Dr. Mihaela Garabagiu

Practică privată

Specializare în Implantologie și Protetică Dentară

Prof. univ. dr. Alexandru Petre

Profesor de Protetică
Dentară Fixă în cadrul Facultății de Medicină Dentară, UMF “Carol Davila”, București

Prof. univ. dr. Ibric Cioranu-Vioreș

Profesor universitar de Chirurgie Oro-Maxilo-Facială în cadrul Facultății de Medicină Dentară, Universitatea “Lucian Blaga” din Sibiu

Șef Lucrări Dr. Lucian Toma Ciocan

Lector în catedra de Propedeutică și Materiale dentare, UMF “Carol Davila”, București

Prof. univ. dr. Victor Nimigean

Profesor universitar de Anatomie în cadrul Facultății de Medicină Dentară, UMF “Carol Davila”, București

Dr. Dan Căminescu

Practică privată

Specializare în Endodonție

Conf. univ. dr. Mihaela Tănase

Conferențiar universitar de Pedodonție în cadrul Facultății de Medicină Dentară, UMF “Carol Davila”, București

Prof. univ. dr. Emilian Hutu

Profesor Emerit de Protetică, UMF “Carol Davila”, București

Workshop-uri

Am pregătit pentru voi o serie de workshop-uri dedicate îmbunătățirii abilităților practice și actualizării cunoștințelor legate de materiale și echipamente stomatologice.

IMPLANTOLOGIE

Cu sprijinul BREDENT România.

DETALII ȘI ÎNSCRIERI
Digital Smile Design

Lector: Dr. Dragoș Smărăndescu

DETALII ȘI ÎNSCRIERI
ȘTAMPILĂ OCLUZALĂ

Lector: Dr. David Gestakovski (Croatia)

DETALII ȘI ÎNSCRIERI
SCANARE INTRAORALĂ

Cu sprijinul Medident.

DETALII ȘI ÎNSCRIERI

Programul congresului (2019)

Completează formularul de înscriere:

Contact

Ne poți contacta la adresa de e-mail societatearomanastomatologie@gmail.com sau poți completa formularul de mai jos și te vom contacta curând.

Opțional
Politica de confidențialitate


Politica de confidențialitate a fost redactată cu în scopul informării dumneavoastră cu privire la ceea ce presupune prelucrarea datelor cu caracter personal, care este scopul acestui proces și cu ce vă poate afecta. Recomandăm citirea cu atenție a acesteia, pentru a fi la curent cu modul în care preluăm, gestionăm și protejăm informațiile dumneavoastră de identificare personală.Datele cu caracter personal colectate: Ce date colectăm și cu ce scop?
Datele cu caracter personal pe care le prelucrăm pot include: nume, prenume, e-mail, număr de telefon, data nașterii, adresa poștală, adresa de domiciliu. Aceste informații ne sunt furnizate direct de către utilizator în momentul completării și trimiterii formularului de înscriere la eveniment și sunt stocate în baza de date a site-ului. Sunt folosite doar în scopul contactării utilizatorilor care își doresc să afle mai multe detalii sau să participe la manifestarea științifică “Congresul Societății Române de Stomatologie 2019”. Altă categorie de date pe care le colectăm reprezintă detalii cu privire la interacțiunile dintre utilizator și echipa de organizare (frecvența și momentul întâlnirilor, frecvența convorbirilor telefonice și rezultatele acestora), informații care ne ajută la îmbunătățirea serviciilor noastre, la creșterea calității comunicării și la eficientizarea colaborării cu publicul țintă. Totodată, în baza acordului dumneavoastră, vă putem trimite diferite informații utile cu privire la acest eveniment.Temeiurile juridice pentru prelucrarea datelor cu caracter personal
Orice operațiune care implică colectarea, prelucrarea sau gestionarea datelor dumneavoastră cu caracter personal va fi efectuată pe baza unuia dintre următoarele temeiuri juridice:

● Prelucrarea este necesară în vederea respectării unei obligații legale a prestatorului;

● Prelucrarea este necesară pentru semnarea sau executarea unui contract/factură/ diplomă /certificat la care sunteți parte;

● Prelucrarea este necesară în vederea protejării intereselor dumneavoastră sau ale altei persoane fizice;

● Prelucrarea este necesară în scopul intereselor legitime ale noastre sau ale unui terț;

● În cazul categoriilor speciale de date, prelucrarea se va face dacă, pe lângă un temei juridic general de prelucrare a datelor, vor fi întrunite și una dintre următoarele condiții specifice de prelucrare:

○ A fost obținut consimțământul persoanei vizate;

○ Avem o obligație legală de prelucrare a acestor categorii de date;


Cine are acces la datele tale?Prelucrarea datelor cu caracter personal este efectuată în temeiul consimțământului tău. Garantăm confidențialitatea acestora și ne angajăm să nu vindem, să nu divulgăm și să nu publicăm informații fără acordul proprietarului. Astfel, la datele tale vor avea acces angajații noștri, precum și contractori sau furnizori de servicii (numai în cazul în care aceste date sunt necesare pentru desfășurarea activității lor și limitate la informațiile absolut necesare).


Cât timp păstrăm datele tale?Păstrăm și prelucrăm datele utilizatorilor pe toată perioada necesară îndeplinirii scopurilor pentru care au fost colectate. Vom înceta prelucrarea datelor cu caracter personal atunci când nu mai sunt necesare, ori atunci când îți retragi consimțământul (dacă este cazul) și nu mai există motive legitime și imperioase care justifică prelucrarea în continuare de către noi a datelor tale. Poți să ne transmiți faptul că îți retragi consimțământul printr-un e-mail la adresa societatearomanastomatologie@gmail.com


Drepturile tale în legătură cu prelucrarea datelor cu caracter personal?


Cu privire la colectarea și prelucrarea datelor tale cu caracter personal, ai următoarele drepturi legale:

● Dreptul de a solicita o copie a datelor cu caracter personal referitoare la tine pe care le deținem noi;

● Dreptul la rectificarea oricăror date cu caracter personal incorecte sau incomplete;

● Dreptul la opoziție sau la restricționarea utilizării de către noi a datelor tale cu caracter personal;

● Dreptul de a-ți retrage acordul pentru prelucrarea datelor prelucrate pe bază de consimțământ. Retragerea consimțământului nu va afecta legalitatea prelucrării pe baza consimțământului de dinaintea retragerii acestuia. În cazurile în care îți retragi consimțământul, noi nu vom mai prelucra datele tale cu caracter personal și vom lua măsurile corespunzătoare pentru ștergerea lor, cu mențiunea că putem, totuși, să le prelucrăm dacă există un alt temei legal pentru respectiva prelucrare;

● Dreptul la ștergerea datelor dumneavoastră cu caracter personal, în situațiile în care ți-ai retras consimțământul, prelucrarea nu mai este necesară sau prelucrarea respectivă este contrară legii;

● Dreptul la portabilitatea datelor ce îți permite să primești o copie a datelor prelucrate pe care le-am primit de la tine sau să le transmitem unei alte entități indicate de tine;
În situația în care ți se modifică din date (de exemplu, schimbarea numelui sau adresei) și dorești să ne informezi, sau în cazul în care ai neclarități cu privire la colectarea, prelucrarea și stocarea datelor tale cu caracter personal, ne poți contacta la societatearomanastomatologie@gmail.com.