Congres 2022

OBIECTIV

Ridicarea nivelului profesional al medicilor stomatologi, prin diversitatea subiectelor abordate de lectorii invitații și prin
workshop-urile organizate.

TRADIȚIE

Congresul Societații Române de Stomatologie continuă o tradiție veche de
98 de ani. Un succes de tradiție pentru interesul medicilor stomatologi.

TEMA CONGRESULUI

Actualități în stomatologie, clasic versus modern, analogic versus digital.

DESPRE SOCIETATEA ROMÂNĂ DE STOMATOLOGIE

Prima asociatie a medicilor stomatologi din Romania intitulata “Asociatia generala a doctorilor in medicina stomatologi din Tara” este infiintata la Cluj prin Actul Constitutiv din 17 septembrie 1923.

Scopul principal al asociatiei era “de a dezvolta sentimental de colegialitate si demnitate intre medicii stomatologi si a contribui la progresul specialitatii; de a apara interesele profesionale si materiale ale membrilor sai”.

Incepand cu anii 60 se inregistreaza societatea ca membru regular al Federatiei Dentare Internationale (FDI). FDI onoreaza activitatea depusa de medicii stomatologi din Romania si stabileste pentru anul 1970 ca loc de desfasurare al congresului mondial anual orasul Bucuresti, capitala Romaniei.

 La Congresul mondial anual al FDI de la Singapore din 1990 si mai apoi la Congresul ERO de la Barcelona se certifica reintegrarea SRS in cadrul ERO/FDI.

   SRS organizeaza congrese anuale adresate atat mediului academic cat mai ales medicilor stomatologi din teritoriu.

Ne-a părăsit Prof. Univ. Dr. Emilian Hutu

remarcabil dascăl a numeroase generații de studenți, rezidenți și doctoranzi.

Absolvent al Facultății de Stomatologie din IMF „Carol Davila” în 1959, din 1967 se dedică carierei didactice în aceeași universitate, parcurgând toți pașii de la asistent (1967 – 1990), Șef de lucrări (1990 – 1993), Conferențiar (1993 – 1994) și Profesor Universitar (1994-2003). În 1994 a fost numit conducător de doctorat.

Din 1992 până în 2003 a fost Șeful Catedrei de Protetică din Facultatea de Medicină Dentară a UMF Carol Davila.

Autor a numeroase articole de specialitate, a unor volume de referință pe problematica proteticii, cu accente deosebite pe particularităție edentației totale, a contribuit substanțial la buna pregătire a tinerilor medici.

A organizat numeroase congrese naționale și internaționale, la multe dintre ele fiind Președinte de congres, a făcut parte din colectivele de redacție ale unor reviste dintre care trebuie remarcată Revista „Stomatologia” devenita Revista Româna de Stomatologie unde a fost si Redactor Sef.

Între 2000 și 2016 a fost Președinte al Societății Române de Stomatologie, din 2017 devenind Vicepreședinte.

În perioada 2003 – 2019 a fost Profesor universitar la Universitatea „Titu Maiorescu”.

COMITETUL DE ORGANIZARE

Congresul Societății Române de Stomatologie 2022
29 Aprilie – 1 Mai 2022

PREȘEDINTE

Prof. Univ. Dr. Paula Perlea

PREȘEDINTE DE ONOARE

Prof. Univ. Dr Emilian Hutu

VICEPREȘEDINTE

Prof. Univ. Dr. Marian Vladimir Constantinescu
Conf. Univ. Dr. Ana Maria Pangica

COMITET DE ORGANIZARE

Dr. Bianca Ivanovici
Dr. Simona Niculae
Dr. Andrei AlAloul
Șef de lucrări Dr. Ioanina Parlatescu
Dr. Vlad Ionescu

LECTORI

Programul Congresului SRS 2022


 

WORKSHOP – 1 Mai 2022

Locurile de la WORKSHOP au fost epuizate!

Locurile de la WORKSHOP au fost epuizate!

Contact

Va așteptăm la Congres! Conferinte deosebit de interesante si instructive din domeniul implantologiei, endodontiei, esteticii, proteticii. Se vor oferi gratuit mostre de apa de gura.
Înscrierea va fi necesara doar în condițiile primirii unui aviz pozitiv referitor la punctele de EMC de la CMSR.
Opțional
Politica de confidențialitate


Politica de confidențialitate a fost redactată cu în scopul informării dumneavoastră cu privire la ceea ce presupune prelucrarea datelor cu caracter personal, care este scopul acestui proces și cu ce vă poate afecta. Recomandăm citirea cu atenție a acesteia, pentru a fi la curent cu modul în care preluăm, gestionăm și protejăm informațiile dumneavoastră de identificare personală.Datele cu caracter personal colectate: Ce date colectăm și cu ce scop?
Datele cu caracter personal pe care le prelucrăm pot include: nume, prenume, e-mail, număr de telefon, data nașterii, adresa poștală, adresa de domiciliu. Aceste informații ne sunt furnizate direct de către utilizator în momentul completării și trimiterii formularului de înscriere la eveniment și sunt stocate în baza de date a site-ului. Sunt folosite doar în scopul contactării utilizatorilor care își doresc să afle mai multe detalii sau să participe la manifestarea științifică “Congresul Societății Române de Stomatologie 2019”. Altă categorie de date pe care le colectăm reprezintă detalii cu privire la interacțiunile dintre utilizator și echipa de organizare (frecvența și momentul întâlnirilor, frecvența convorbirilor telefonice și rezultatele acestora), informații care ne ajută la îmbunătățirea serviciilor noastre, la creșterea calității comunicării și la eficientizarea colaborării cu publicul țintă. Totodată, în baza acordului dumneavoastră, vă putem trimite diferite informații utile cu privire la acest eveniment.Temeiurile juridice pentru prelucrarea datelor cu caracter personal
Orice operațiune care implică colectarea, prelucrarea sau gestionarea datelor dumneavoastră cu caracter personal va fi efectuată pe baza unuia dintre următoarele temeiuri juridice:

● Prelucrarea este necesară în vederea respectării unei obligații legale a prestatorului;

● Prelucrarea este necesară pentru semnarea sau executarea unui contract/factură/ diplomă /certificat la care sunteți parte;

● Prelucrarea este necesară în vederea protejării intereselor dumneavoastră sau ale altei persoane fizice;

● Prelucrarea este necesară în scopul intereselor legitime ale noastre sau ale unui terț;

● În cazul categoriilor speciale de date, prelucrarea se va face dacă, pe lângă un temei juridic general de prelucrare a datelor, vor fi întrunite și una dintre următoarele condiții specifice de prelucrare:

○ A fost obținut consimțământul persoanei vizate;

○ Avem o obligație legală de prelucrare a acestor categorii de date;


Cine are acces la datele tale?Prelucrarea datelor cu caracter personal este efectuată în temeiul consimțământului tău. Garantăm confidențialitatea acestora și ne angajăm să nu vindem, să nu divulgăm și să nu publicăm informații fără acordul proprietarului. Astfel, la datele tale vor avea acces angajații noștri, precum și contractori sau furnizori de servicii (numai în cazul în care aceste date sunt necesare pentru desfășurarea activității lor și limitate la informațiile absolut necesare).


Cât timp păstrăm datele tale?Păstrăm și prelucrăm datele utilizatorilor pe toată perioada necesară îndeplinirii scopurilor pentru care au fost colectate. Vom înceta prelucrarea datelor cu caracter personal atunci când nu mai sunt necesare, ori atunci când îți retragi consimțământul (dacă este cazul) și nu mai există motive legitime și imperioase care justifică prelucrarea în continuare de către noi a datelor tale. Poți să ne transmiți faptul că îți retragi consimțământul printr-un e-mail la adresa societatearomanastomatologie@gmail.com


Drepturile tale în legătură cu prelucrarea datelor cu caracter personal?


Cu privire la colectarea și prelucrarea datelor tale cu caracter personal, ai următoarele drepturi legale:

● Dreptul de a solicita o copie a datelor cu caracter personal referitoare la tine pe care le deținem noi;

● Dreptul la rectificarea oricăror date cu caracter personal incorecte sau incomplete;

● Dreptul la opoziție sau la restricționarea utilizării de către noi a datelor tale cu caracter personal;

● Dreptul de a-ți retrage acordul pentru prelucrarea datelor prelucrate pe bază de consimțământ. Retragerea consimțământului nu va afecta legalitatea prelucrării pe baza consimțământului de dinaintea retragerii acestuia. În cazurile în care îți retragi consimțământul, noi nu vom mai prelucra datele tale cu caracter personal și vom lua măsurile corespunzătoare pentru ștergerea lor, cu mențiunea că putem, totuși, să le prelucrăm dacă există un alt temei legal pentru respectiva prelucrare;

● Dreptul la ștergerea datelor dumneavoastră cu caracter personal, în situațiile în care ți-ai retras consimțământul, prelucrarea nu mai este necesară sau prelucrarea respectivă este contrară legii;

● Dreptul la portabilitatea datelor ce îți permite să primești o copie a datelor prelucrate pe care le-am primit de la tine sau să le transmitem unei alte entități indicate de tine;
În situația în care ți se modifică din date (de exemplu, schimbarea numelui sau adresei) și dorești să ne informezi, sau în cazul în care ai neclarități cu privire la colectarea, prelucrarea și stocarea datelor tale cu caracter personal, ne poți contacta la societatearomanastomatologie@gmail.com.